Powered by ARAW

Dolny Śląsk – region innowacji | Raport sektorowy

26.01.2021

Mobilność przestrzenna, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), produkcja maszyn i urządzeń/przetwarzanie materiałów.

Spatial mobility, information and communications technology (ICT), manufacture of machines and appliances/material processing
Blue moon

Atrakcyjność województwa dolnośląskiego pod względem nowych inwestycji opiera się na trzech głównych filarach – otwartości, profesjonalizmie i różnorodności. W dynamicznie rozwijającym się regionie istotne jest monitorowanie wszelkich trendów wpływających na gospodarkę, aby w pełni zrozumieć jej mocne i słabe strony.

Dolny Śląsk postrzegany jest jako region innowacyjny, oferujący szeroki wachlarz możliwości zarówno dla dużych korporacji, jak i młodych startupów, tworzących unikalne środowisko biznesowe. W celu promocji gospodarczej oraz przedstawienia aktualnej kondycji głównych sektorów województwa dolnośląskiego, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej stworzyła dwa kompleksowe raporty branżowe.

Pierwszy z raportów skupia się na trzech specjalnościach:

  • Mobilność przestrzenna
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
  • Produkcja maszyn i urządzeń/przetwarzanie materiałów
Pobierz raport (wersja polska) Arrow
Spatial mobility, information and communications technology (ICT), manufacture of machines and appliances/material processing