Powered by ARAW

Najważniejsze informacje podatkowe

Moon

Zrozumienie najważniejszych pojęć podatkowych ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia dobrze prosperującego biznesu. Oto przegląd tego, co musisz wiedzieć o podatkach, zakładając startup w Polsce.

Polska posiada korzystne rozwiązania podatkowe, zachęcając tym samym do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Regulacje prawne mają na celu wsparcie zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd najważniejszych informacji na temat rozwiązań podatkowych przygotowanych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w Polsce.

Corporate Income Tax (CIT)

 • 19%

– podstawowa stawka podatku od dochodów osiąganych przez spółki kapitałowe (spółki z o.o. i spółki akcyjne) i  spółki komandytowo- akcyjne

 • 9%

– obniżona stawka dla małych podatników, których dochód brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 2 mln euro lub podatników rozpoczynających działalność gospodarczą

– stawka podatku w wysokości 9% może być zastosowana do kwoty dochodu brutto nie przekraczającej 2 mln EUR w roku podatkowym. Obniżona stawka nie ma zastosowania do opodatkowania dochodów kapitałowych, dywidend oraz dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).

 • 5%

– dochody uzyskane z własności intelektualnej, która została stworzona, rozwinięta lub unowocześniona przez podatnika w ramach jego działalności badawczo-rozwojowej (tzw. Innovation Box)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Stawki PIT
 • 0%

– dla osób fizycznych do 26 r.ż., do osiągnięcia 85,528 zł dochodu (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

 • 17%

– dla dochodów do 120 000 zł

 • 19%

– działalność gospodarcza (samozatrudnienie) – po złożeniu oświadczenia o opodatkowaniu liniowym

 • 32%

– dla dochodów powyżej 120 000 zł

Zwolnenia z PIT
 • zwrot kosztów podróży służbowej, takich jak diety, wydatki na podróż i zakwaterowanie
 • wartość niektórych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników
 • wydatki poniesione przez pracodawcę na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników

Podatek VAT

Stawka VAT
 • 23%

– stawka standardowa

Obniżony VAT
 • 5% or 8%

dostawa niektórych towarów i świadczenie niektórych usług określonych w polskiej ustawie o VAT (wymagane jest indywidualne sprawdzenie każdego przypadku). Przykładowo stawka 5% obejmuje podstawowe towary żywnościowe jak chleb czy nabiał.

 • 0%

– wywóz towarów

– wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

– transport międzynarodowy

Zwolnienia z VAT
 • dostawa niektórych towarów i świadczenie niektórych usług określonych w polskiej ustawie o VAT (wymagane jest indywidualne sprawdzenie każdego przypadku). Przykładowo usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarza lub lekarza dentystę.

Podatek od nieruchomości

Przedmiot podatku od nieruchomości w Polsce
 • Grunty;
 • Budynki lub ich części;
 • Budowle inne niż budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości są ustalane indywidualnie przez każdą gminę i mogą różnić się
w zależności od lokalizacji terenów inwestycyjnych. Prawo krajowe określa maksymalną wysokość stawek podatku od nieruchomości. Przykładowo we Wrocławiu podatek od nieruchomości w 2022 roku kształtuje się następująco: 

 • Grunty przemysłowe/komercyjne – 1,03 PLN/ m2 rocznie;
 • Budynki przemysłowe/komercyjne – 25,74 PLN / m2 rocznie;
 • Budowle – 2% ich wartości rocznie.

Podatek u źródła

 • 20%

  dochody nierezydentów uzyskane w Polsce, takie jak np. odsetki lub należności licencyjne

 • 19%

  przychody z tytułu dywidend i instrumentów podobnych do dywidend

Ustawowa stawka podatku u źródła przewidziana w polskiej ustawie o CIT (19%/20%) może zostać obniżona na podstawie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a państwem nierezydenta, po spełnieniu dodatkowych warunków. W celu określenia właściwej stawki podatku konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego przypadku.

Agata Żemełko, Radca Prawny | SDZLEGAL SCHINDHELM